Etikos kodeksas

LCKU etikos kodeksas – politika, skatinanti aukštesnius etikos standartus teikiant paslaugas kredito unijos nariams ir klientams.