+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Archives

Atsidarykite sąskaitą:

Pasirinkite artimiausią kredito uniją:

Pasirinkite savo uniją:

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE „I-UNIJA“

Kaip tapti kredito unijos internetinės bankininkystės naudotoju?

 1. Atvykite į artimiausią kredito uniją ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 2. Jums bus suteiktas pirminis slaptažodis ir šešiaženklis kodas, kuriuo naudodamiesi jungsitės prie sistemos.
 3. Taip pat gausite nemokamą slaptažodžių kortelę, kuri jums leis prisijungti prie internetinės sistemos.
 4. Kredito unijos darbuotojai paaiškins, kaip naudotis paslaugomis internetu.

Kaip galiu prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės?

Prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“ galite prisijungti šias būdais:

 1. Interneto naršyklės adresų eilutėje įveskite https://www.i-unija.lt.
 2. Užsukite į Lietuvos kredito unijų tinklalapyje lku.lt esančią skiltį LKU internetinė bankininkystė.

Jungiantis prie LKU internetinės bankininkystės sistemos Jums reikės:

Elektroninių paslaugų teikimo sutarties;

Naudotojo kodo sistemoje (nurodytas sutartyje);

Pirminio slaptažodžio (nurodytas sutartyje);

Slaptažodžių kortelės.

Visa tai turėdami galite prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“.

Kas yra slaptažodžių kortelė?

Slaptažodžių kortelė tai kredito unijos kartu su Elektroninių paslaugų sutartimi suteikta plastikinė kortelė, kurioje atspausdinti sunumeruoti slaptažodžiai. Kiekvienas slaptažodis turi savo eilės numerį nuo 1 iki 24. Kiekvieną kartą prisijungęprie LKU internetinės bankininkystės sistemos bei kiekvieną kartą sistemoje tvirtindami finansines operacijas turėsite suvesti vieną iš 24 slaptažodžių, nurodytų kortelėje.

Kaip galiu pakeisti slaptažodį?

Pirmą kartą jungdamiesi prie „i-Unijos“ ir suvedę teisingą naudotojo kodą, pirminį slaptažodį bei nurodytą slaptažodį iš slaptažodžių kortelės, atsidarys langas, kuriame bus prašoma pakeisti pirminį slaptažodį. Įveskite pirminį slaptažodį, naują slaptažodį, dar kartą pakartokite naują slaptažodį ir patvirtinkite savo pasirinkimą. Naująjį (nuolatinį) slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai.

Kaip prisijungti kitą kartą?

Kiekvieną kartą prisijungdami prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“ įrašykite savo naudotojo kodą (nurodytą sutartyje) bei nuolatinį slaptažodį. Įvedus šiuos duomenis kitame lange reikės įvesti atsitiktinai programos parinktą slaptažodį iš plastikinės slaptažodžių kortelės. Jeigu nepasikeitėte pirminio slaptažodžio į nuolatinį pirmojo prisijungimo metu, prie sistemos prisijungti negalėsite.

Ką daryti pamiršus pasikeistą nuolatinį slaptažodį?

Jei pamiršote nuolatinį slaptažodį, kuris reikalingas registruojantis sistemoje, atvykite į savo kredito uniją, kur darbuotojas, patikrinęs Jūsų tapatybę, atkurs pirminį slaptažodį, ir galėsite prisijungti iš naujo.

Ką daryti, jei prisijungimas blokuojamas?

Sistema gali jus užblokuoti, jei prisijungdami prie LKU internetinės bankininkystės tris kartus klaidingai nurodėte bent vieną iš dviejų prisijungimo reikalaujamų raktų (slaptažodis, kurį po pirmojo prisijungimo buvote paprašyti pakeisti į nuolatinį, bei slaptažodis iš slaptažodžių kortelės). Jeigu sistema jus užblokavo 3 kartus neteisingai suvedus nuolatinį slaptažodį, LKU internetinės bankininkystės sistema užblokuos jus 3 valandoms. Jei Jūs neprisimenate savo nuolatinio slaptažodžio, Jums reikia atvykti į savo kredito uniją su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kur Jums bus atnaujintas prisijungimas prie sistemos.

Ką daryti, jei noriu, kad kai kurios Jūsų sąskaitos nebūtų rodomos LKU internetinės bankininkystės sistemoje?

Norėdami, kad sistema nerodytų Jūsų pasirinktos (-ų) sąskaitos (-ų), kreipkitės į savo kredito uniją ir parašykite prašymą.

Ką daryti, jei jungiantis prie i-Unijos teisinga nuoroda, man vis tiek pateikia atsakymą, jog toks puslapis nerastas arba neegzistuoja?

Didelė tikimybė, jog Jūsų naršyklėje išsisaugojo neteisinga i-Unijos nuoroda, todėl išvalykite savo naršyklės istoriją vadovaudamiesi pateikta instrukcija.

Kada bus įvykdytas internetinės bankininkystės pagalba atliktas mokėjimo nurodymas?

Mokėjimo nurodymas, pateiktas kredito unijos darbo dieną iki 12 val. įvykdomas tą pačią darbo dieną. Mokėjimo nurodymas, pateiktas kredito unijos darbo dieną po 12 val. įvykdomas sekančią darbo dieną. Dėl tikslesnės informacijos prašome kreiptis į savo kredito uniją.

Kada galėsiu disponuoti lėšomis, kurias į sąskaitą grynais pinigais įnešiau kredito unijoje?

Jei į sąskaitos lėšos įmokamos grynais pinigais, kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą kredito unijos darbo dieną.

Pažeidė jūsų teises ?

Remiantis Lietuvos banko patvirtintu „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, kylančius iš sutartinių arba susijusių santykių, privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, nurodydamas:

 1. kliento vardą, pavardę/pavadinimą, asmens/įmonės kodą ir Kliento atstovo vardą, pavardę (jei toks yra);
 2. pareiškėjo vardą, pavardę/pavadinimą, adresą, kontaktinio telefono, fakso numerius, elektroninio pašto adresą, kita kontaktinę informaciją;
 3. skundo pateikimo datą;
 4. skundo esmę – skundžiami Centrinės unijos ir/ar konkrečių jos atstovų veiksmai ir/ar skundžiamos Centrinės unijos paslaugos/produktai, jų rūšys;
 5. tikslius ir aiškius reikalavimus ir/ar prašymus;
 6. teikiamų dokumentų sąrašą;
 7. pageidaujamą atsakymo pateikimo būdą (siųsti registruotu paštu, faksu, elektroninio pašto adresu, per i-Uniją);
 8. Pareiškėjo parašą.

* Jeigu su Skundu kreipiasi Kliento atstovas, pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Finansų rinkos dalyvis, gavęs tokį skundą, privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir pateikti vartotojui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas, jei vartotojas  skunde nenurodė kitaip.

Vartotojas bet kuriuo atveju turi teisę kreiptis į Lietuvos banką, kaip ikiteisminę instituciją ginčams, kylantiems iš finansinių ir (arba) papildomų investicinių paslaugų teikimo, arba tiesiogiai į kompetentingą LR teismą.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.

http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Praradę mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą sužinojus kitam žmogui, nedelsdami ją blokuokite.
Bet kuriuo paros metu paskambinkite į UAB „First Data Lietuva“ tel. (8 5) 215 1177, (8 5) 233 1199.
Užblokavę mokėjimo kortelę neleisite svetimiems asmenims pasinaudoti Jūsų kortelės sąskaitoje esančiais pinigais.

Paslaugų įkainiai

Kredito unijų paslaugų įkainiai

 
VIETINIAI PERVEDIMAI
Kredito unijos Kredito unijos viduje į savo sąskaitą Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą
kredito unijoje internetu kredito unijoje internetu
Alytaus kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Anykščių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Aukštaitijos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Centro kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Druskininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0 EUR
Grigiškių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Grinkiškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0.14 EUR
Joniškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
Jurbarko kredito unija 0.28 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0.28 EUR
Kaišiadorių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kauno arkivyskupijos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kauno kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kėdainių krašto kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.57 EUR 0 EUR
Kelmės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Klaipėdos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0 EUR
Klausučių kredito unija 0.86 EUR 0.57 EUR 0.86 EUR 0.57 EUR
Kredito unija Skuodo bankelis 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija Zanavykų bankelis 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Gargždų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Germanto lobis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Jonavos žemė“ 0 EUR 0 EUR 0.44 EUR 0.1 EUR
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Moterų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0.44 EUR 0 EUR
Kredito unija „Prienų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Šešiagrašis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Sūduvos parama“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.1 EUR
Kredito unija „Tikroji viltis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Vievio taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Kretingos kredito unija 0 EUR 0 EUR 1.50 EUR 0 EUR
Kvėdarnos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Mažeikių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Naftininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pagėgių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pajūrio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Pakruojo ūkininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Palangos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Panevėžio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pareigūnų kredito unija 0.28 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Pasvalio kredito unija 0.23 EUR 0 EUR 0.23 EUR 0 EUR
Plungės kredito unija 0 EUR 0.1 EUR 0.43 EUR 0.1 EUR
Radviliškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.34 EUR 0 EUR
Rokiškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0.23 EUR
Sedos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Šilalės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Šilutės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Širvintų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0.1 EUR
Tauragės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
Trakų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukmergės ūkininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Utenos kredito unija 0.57 EUR 0 EUR 0.57 EUR 0 EUR
Varėnos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Vilkaviškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
„Achemos“ kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
 

Paklauskite:

Rašykite mums:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Pateikite užklausą kreditui gauti:

Pateikite užklausą kreditui gauti:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Registracija konsultacijai:

Kauno arkivyskupijos kredito unija, arku@lku.lt Tel. 837 422 672 http://arku.lku.lt/ Darbo laikas: I-V 9:00-16:00 Pietų pertrauka: 12:00-12:30