10/16 

Darbo pobūdis

 • Palaikysite ir aktyviai plėtosite ryšius su esamais nariais ir užtikrinsite kokybišką jų aptarnavimą;
 • Operatyviai spręsite narių klausimus ir pateiksite sprendimus, bendradarbiaujant su unijos kolegomis;
 • Atsakingai atliksite jums pavestų dokumentų sisteminimą ir administravimą, susijusį su unijos veikla, rengsite ataskaitas;
 • Pristatysite kredito unijos paslaugas, siekiant didinti unijos augimą.
 • Prižiūrėsite internetinį puslapį ir socialinius tinklus, atliksite kitas klientų informavimo funkcijas.

Reikalavimai

 • Aukštasis (galimas neuniversitetinis) išsilavinimas arba esate paskutinių kursų studentas, galintis dirbti visą darbo dieną;
 • Komunikabilumas, reiklumas sau;
 • Kruopštumas, žingeidumas, motyvuotumas dirbti ir tobulėti finansų sektoriaus srityje;
 • Gebantis dirbti komandoje.

Mes jums siūlome

 • atsakingą ir dinamišką darbą kredito unijoje;
 • mokymosi ir tobulėjimo galimybes bei karjeros perspektyvas;
 • laiku mokamą atlygį, priedus pagal skatinimo sistemos planą;
 • savo srities profesionalų mokymus, kurie padės mokytis ir tobulėti;
 • darbą draugiškame jaukiame kolektyve.

Savo CV siųskite adresu: arku@lku.lt iki 2018 10 31. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Informuojame, kad visų atrankoje dėl darbo Kauno arkivyskupijos kredito unijoje (savo CV atsiuntusių ar kitais būdais perdavusių) kandidatų duomenis tvarkysime šiais tikslais:

 • Naujo darbuotojo atrankos organizavimas;
 • Komunikacija su jumis.

Šiais tikslais tvarkomų duomenų neperduosime jokiems tretiesiems asmenims. Kandidatų CV esantys duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos proceso metu. Atrankos pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpio (t.y. daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. Atrankos procesui pasibaigus, neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) bus nedelsiant sunaikinami, nebent Jūs pageidautumėte kitaip.

Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai:

 • teisėti duomenų valdytojo interesai (darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas).

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Kauno arkivyskupijos kredito unijos taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Kauno arkivyskupijos kredito unija

Juridinio asmens kodas: 112043658

Buveinės adresas: Jonavos g. 30, Kaunas

El. paštas: arku@lku.lt