03/04 

PRANEŠIMAS

KB ARKU kredito unijos narių dėmesiui!

 

2020 m. kovo mėn. 26 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas ARKU kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2020-2022 metų veiklos plano tvirtinimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Jeigu į susirinkimą 2020 m. kovo mėn. 26 d. 11 val. neatvyks kvorumui reikalingas narių skaičius, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2020 m. balandžio mėn. 02 d.  11 val., Vilniaus g.1/Valančiaus g. 4, Kaune. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2020 m. kovo 20 d. kredito unijos patalpose, adresu: Jonavos g. 30, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Diana Komskienė, tel. (8-37) 42 2672, el. paštas: d.komskiene@lku.lt

 

 

KB ARKU kredito unijos valdyba