03/23 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais  klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti http://arku.lku.lt ir http://lku.lt internetiniuose puslapiuose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę (esančią pastato viduje) arba nuskenuotus ar fotografuotus atsiųsti el. paštu arku@lku.lt iki š. m. kovo 26 dienos 11 val.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti  nuo  kovo 20 d. kredito unijos patalpose, adresu: Jonavos g. 30, Kaunas. Su vidaus audito tarybos, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitomis galima susipažinti nuo kovo 23 dienos internetiniame puslapyje http://arku.lku.lt

Balsavimo biuletenius rasite čia

KB ARKU kredito unijos administracija