03/27 

Neįvykus KB ARKU kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui (VNS)  2020 m. kovo mėn. 26 d.  dėl kvorumo trūkumo, 2020 m. balandžio mėn. 3 d.  11 val., šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais  klausimais balsuoti raštu pagal eilinio VNS 2020 m. kovo mėn. 26 d. darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2020-2022 metų veiklos plano tvirtinimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Jonavos g. 30, Kaunas.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Diana Komskienė, tel. (8-37) 422672, el. paštas d.komskiene@lku.lt.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę (esančią pastato viduje) arba nuskenuotus ar fotografuotus atsiųsti el. paštu arku@lku.lt iki š. m. balandžio 3 dienos 11 val.

Balsavimo biuletenį rasite čia

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite čia

 

KB ARKU kredito unijos valdyba