04/14 

Atsižvelgus į šalyje paskelbtą karantiną, visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo. Susirinkimas įvyko balandžio 3 dieną, 11 val.

Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje paskelbtais klausimais raštu balsavo 55 kredito unijos nariai (55 balsai).

Kvorumas yra, kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku, įstatuose numatytomis pranešimo priemonėmis.

Priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
  5. 2020-2022 metų veiklos planas įvetintas teigiamai.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  7. Valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, patvirtintas.

Su priimtų nutarimų ataskaitomis, projektais bei kitais dokumentais galite susipažinti ČIA:

Su 2020-2022 metų veiklos planu galite susipažinti KB ARKU kredito unijos patalpose (Jonavos g. 30, Kaunas)

KB ARKU kredito unijos administracija