01/14 

Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. i-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 2 straipsnio pakeitimo įstatymu 2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-102, Vilnius (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a92df0c8e011e69dec860c1f4a5372 )

pranešame, kad 2020 12 31 duomenimis Kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas. Nuosavo kapitalo sumažėjimą įtakojo 2011 įvykęs „Snoro banko“ bankrotas, kuriame unija turėjo sąskaitą ir ne visoms lėšoms buvo taikomas indėlių draudimas. Unija vadovaujasi parengtu strateginiu veiklos planu, kad padengti įvardintą dėl „Snoro banko“ atsiradusį įsiskolinimą ir atstatyti nuosavą kapitalą. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją pirmiau nurodytu klausimu, kontaktiniai duomenys:

Snieguolė Gritytė – Lupasco 837 422 672, arku@lku.lt