Naujienos

Šaukiamas ARKU kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerb. Nary,

neįvykus KB ARKU kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui (VNS)  2021 m. kovo mėn. 31 d.  dėl kvorumo trūkumo, 2021 m. balandžio mėn. 9 d.  11.00 val., šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome KB ARKU kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu, pagal eilinio VNS 2021 m. kovo mėn. 31 d. darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas;
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas;
  5. 2021-2023 metų veiklos plano tvirtinimas;
  6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. Stojimo į „Asociacija Lietuvos kredito unijos“ svarstymas;
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti KB ARKU kredito unijos interneto svetainėje adresu http://arku.lku.lt  bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje Jonavos g. 30, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-09 11.00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę (esančią pastato viduje), atsiųsti paštu nurodytu adresu arba pasirašytus elektroniniu parašu atsiųsti el.paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti interneto svetainėje http://arku.lku.lt  arba KB ARKU kredito unijos patalpose Jonavos g. 30, Kaunas (iš anksto susitarus vizito laiką).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Marta Brusokienė, tel. (8-37) 422 672, el. paštas [email protected]

Prašymą rasite ČIA.

Balsavimo biuletenį rasite ČIA.

KB ARKU kredito unijos valdyba

Atgal